Tietosuojasta

Virallinen tietosuojaseloste:

Ompelimo HeliKon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Ompelimo HeliKo

Yhteystiedot: Impivaara16 | 71800 Siilinjärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Ompelimo HeliKo/ Heli Kosonen | Impivaara 16 | 71800 Siilinjärvi | p.+358 50 531 1057 | heli.kosonen@heliko.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: samat kuin yllä

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, jotka ovat antaneet yhteystietonsa tilatessaan tuotteita ja palveluita.
Tuotannossa käytettävien tavaroiden ja palveluiden tarjoajat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteet:

• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, asiakkaan suostumuksella messuilla, tapahtumissa ja ompelimon tiloissa kerätyillä tiedoilla sekä
• kysytty lupaa käyttää suostumuksellaan ao. yhteystietoja markkinointiin ja tuotetietojen jakamiseen sekä messutapahtumien osallistumisen tiedottamiseen kaksi kertaa vuodessa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  
• asiakassuhteen hoitaminen, osallistumiseni messuille ja tapahtumiin tiedottamiseen sekä uusien palveluiden käyttöönotosta tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: • Asiakkaan yhteystiedot, nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, mitat ja tilatut tuotteet sekä mahdolliset somessa käytettävät yhteystiedot.
• Tiedot ostetuista ja toiveet valmistettavista tuotteista/palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Ompelimo HeliKo |  Impivaara 16 |  71800 Siilinjärvi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteiden luonne on yksityinen. Ompelimo HeliKon keräämä tietolähde, jotka ovat kerätyt asiakkaiden suostumuksella erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muutwn kuin asiakkaan suostumuksella.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkuussuhteen syntyessä häneltä itseltään asiakaspalvelutilanteissa
• yhteydenotosta Ompelimo HeliKon sähköpostiin tai nettisivujen www.heliko.fi/ Ota yhteyttä -lomakkeen kautta
Asiakastietoja säilytän sähköpostin yhteydessä olevalla asiakastietorekisterissä, paperisella tilauslomakkeella, joka hävitetään polttamalla asiakassuhteen loputtua ja tietokoneen ulkopuolisella muistitikulla ( lähinnä laskutustiedot).

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ompelimo HeliKo ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta. Uutiskirjeet tulevat Ompelimo HeliKon laatimana, ilman kolmannen osapuolen toimintaa. Olen varmistanut, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytän DevNet Oy:n tarjoamaa sähköposti- ja nettisivupalvelua, joka on voimassa vuoden kerrallaan. Sopimuksessa on huomioitu tietosuoja-asetus.

7. Käsittelyn kesto

Asiakastietoja säilytän asiakassuhteen keston ajan tai pidempään, erikseen niin sovittaessa.
• markkinointikirjeen vastaanottamisesta asiakas voi kieltäytyä vastaamalla sähköpostiin heli.kosonen@heliko.fi
• paperille kirjattujen tietojen poistaminen puhelimitse tai tekstiviestillä.

Tietojen käsittelijät

Asiakastietoja Ompelimo HeliKo ssa käsittelee Heli Kosonen ja tilitoimisto laskujen käsittelyssä laissa määrättyjen kirjanpitovelvollisen tilinpitoa varten. Nettisivut ja sähköposti ovat DevNet Oyn ylläpitämiä. Mahdollisten tietokone ongelmien sattuessa myös konetta korjaava yritys ja heidän henkilökuntansa.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.